Τα χαρακτηριστικά ενός ηγέ... Υπάρχει σωτηρια για αυτόν τον τοπο??? ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ!

Θα συνεχίσεις να μ’ αγαπ... εικονογραφημένο ανέκδοτο

DAILY GUN PHOTO DAILY GUN PHOTO

Η Διάσωση Κυβέρνηση, λαός και τραπεζίτες